Χαϊκάλη Ωλενίας (ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας)
25200, Πάτρα
2610 647147
2610 314540
email
contact@zafeiropoulos-sa.gr

Πινακίδες υπόδειξης ταχύτητας οχήματος με συσκευή 3Μ

Πινακίδες υπόδειξης ταχύτητας οχήματος με συσκευή 3MTM DFS700

Βασίζονται σε συσκευή που ανιχνεύει την ταχύτητα του οχήματος μέσω ραντάρ και την προβάλλει στον οδηγό, με σκοπό τη ρύθμιση της από τον ίδιο.

Σύμφωνα με μελέτες, οι πινακίδες υπόδειξης ταχύτητας είναι μια εξαιρετική μέθοδος ρύθμισης της ταχύτητας των οχημάτων σε

o Επικίνδυνες για ατυχήματα περιοχές, όπως: Οδικές κλειστές καμπύλες, είσοδοι σηράγγων, γέφυρες, μελανά σημεία οδικού δικτύου

o Περιοχές κυκλοφορίας ευάλωτου κοινού, όπως: Σχολικές ζώνες, σημαντικές διαβάσεις πεζών, εργοταξιακές ζώνες, νοσοκομεία, θορυβώδεις δρόμοι, αθλητικοί χώροι, είσοδοι κατοικημένων περιοχών

Πληροί όλα τα σχετικά Ευρωπαϊκά Πρότυπα (EN 50293, EN 300 440-2, EN 60950, EN 60215, EN EN 300 328, 301 511 &489-3,-7,-17, EN 50392 και Οδηγίες (99/5/EC, 89/336/ EEC, 73/23/EEC, 99/519/EC

Κύρια χαρακτηριστικά:

 • Οθόνη LED 13-τμημάτων ανά στοιχείο και δύο χρωμάτων (πράσινο για εντός ορίου ταχύτητας και κόκκινο για υψηλότερη), με αισθητήρα για προσαρμογή στην περιβαλλοντική φωτεινότητα.
 • Μέτρηση από απόσταση 100m
 • Ρύθμιση μέγιστης, ελάχιστης και σταθερής ένδειξης.
 • Ένδειξη που αναβοσβήνει για προειδοποίηση, όταν το διερχόμενο όχημα ξεπεράσει το προκαθορισμένο όριο ταχύτητας.
 • Καταστάσεις λειτουργίας: Κανονική προειδοποίησης, ένδειξης προκαθορισμένης ταχύτητας, μέτρησης και καταγραφής ταχυτήτων χωρίς καμία ένδειξη για την δημιουργία μελετών πριν και μετά.
 • Επικοινωνία και ρύθμιση, από κοντά (μέσω καλωδίου USB), ή από απόσταση μέσω GSM/GPRS modem, η Blutooth με xρήση PC η PDA
 • Προγραμματισμός χρονικής περιόδου λειτουργίας
 • Ηλεκτρική τροφοδοσία απευθείας, ή μέσω μπαταρίας μέγιστης αυτονομίας 850 ωρών
 • Διατήρηση 100.000 μετρήσεων ταχύτητας στην μνήμη. ετά την αφαίρεση της παροχής του ρεύματος.
 • Ικανότητα αυτόματου ελέγχου διάγνωσης καλής λειτουργίας.
 • Ερμάριο με κλειδαριά για την ασφαλή φύλαξη του τροφοδοτικού και των προαιρετικών εξαρτημάτων.

Το υπόβαθρο της πινακίδας κατασκευάζεται με ανακλαστική μεμβράνη τύπου ΙΙΙ (3MΤΜ Diamond Grade) για να διασφαλίζεται η υψηλή ημερήσια και νυχτερινή της ορατότητα.