Χαϊκάλη Ωλενίας (ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας)
25200, Πάτρα
2610 647147
2610 314540
email
contact@zafeiropoulos-sa.gr

Καθαριότητα & Ασφάλεια Χώρων Διέλευσης

Ταπέτα εισόδων πρώτου σταδίου “Nomad Terra” (προϊόν 3Μ)

Ταπέτα εισόδων πρώτου σταδίου “Nomad Terra” (προϊόν 3Μ)
Λειτουργεί σαν ταπέτο εισόδου 1ου σταδίου για χώρους με μέση

Αναλυτικά

Ταπέτα εισόδων δεύτερου σταδίου “Nomad Aqua” (προϊόν 3Μ)

Ταπέτα εισόδων δεύτερου σταδίου “Nomad Aqua” (προϊόν 3Μ)
Εφ΄ όσον το μεγαλύτερο ποσοστό ρύπων έχει αφαιρεθεί από ταπέτο

Αναλυτικά

Ταπέτο ελέγχου ρύπανσης (Προϊόν 3Μ)

Ταπέτο ελέγχου ρύπανσης (Προϊόν 3Μ)
Το ταπέτο ελέγχου ρύπανσης πάχους 2,1mm που αποτελείται από 40

Αναλυτικά