Χαϊκάλη Ωλενίας (ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας)
25200, Πάτρα
2610 647147
2610 314540
email
contact@zafeiropoulos-sa.gr

Contact

Address

Haikali Olenias (Indrustrial Area of Patras)
Patras, P.C.: 25200


Phone

+30 2610 647147
+30 2610 314540


Fax

+30 2610 647157
+30 2610 647507


Email

contact@zafeiropoulos-sa.gr

Contact us


    Your name

    Your email

    Phone Number

    Your Message