Χαϊκάλη Ωλενίας (ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας)
25200, Πάτρα
2610 647147
2610 314540
email
contact@zafeiropoulos-sa.gr

Panoramic surveillance mirrors

Υλικό ανακλαστικής επιφάνειας Ακρυλικό, (ή πολυκαρβονικό)

Διατίθενται σε τρεις τύπους ανάλογα με τη θέση λειτουργίας:

  1. 90ο για τοποθέτηση σε γωνία τοίχων – οροφής και διασταυρώσεις
    διαδρόμων
  2. 180ο για τοποθέτηση σε γωνία τοίχου – οροφής και διασταυρώσεις
    διαδρόμων τύπου Τ
  3. 360ο για τοποθέτηση επί της οροφής (είτε απευθείας, είτε με
    ανάρτηση) Ιδανικός για διασταυρώσεις


Είναι πλαστικοί κατοπτρικοί θόλοι, που συμβάλλουν στην αποτροπή συγκρούσεων και την επιτήρηση καταστημάτων, supermarkets, σχολείων, νοσοκομείων, κλινικών, εργοστασίων και βιομηχανικών αποθηκών. Εμφανίζουν 14πλάσια αντοχή στην θραύση συγκρινόμενο με το απλό γυαλί, με λιγότερο από το μισό βάρος, παρέχοντας προστασία στο προσωπικό από επιπτώσεις τυχόν θραύσης. Σε αντίθεση με το γυαλί, αν ο θόλος υποστεί θλαστικό χτύπημα, σπάζει σε μεγάλα μη κοφτερά κομμάτια. Πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας OSHA.

Ειδικά οι ημισφαιρικοί παρέχουν πλήρη ορατότητα επιφανειών μέχρι και 28m2

(Ειδικές εκδόσεις τύπων ανθεκτικών στους βανδαλισμούς)

 

 

Τύπος

Διάμετρος Φ (cm)

Υλικό κατόπτρου

Μέγιστη απόσταση παρατηρητή (m)

90o

60

Ακρυλικό

Πολύκ/ονικό

90o

50

Ακρυλικό

180ο

60

Ακρυλικό

5

180ο

80

Ακρυλικό

6

180ο

100

Ακρυλικό

8

360ο

50

Ακρυλικό

4

360ο

60

Ακρυλικό

5

360ο

80

Ακρυλικό

6

360ο

100

Ακρυλικό

8