Χαϊκάλη Ωλενίας (ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας)
25200, Πάτρα
2610 647147
2610 314540
email
contact@zafeiropoulos-sa.gr

Internal surveillance mirrors

Χαρακτηριστικά – Διαστάσεις

Διάμετρος Φ (cm)

Υλικό Ανακλαστικής επιφάνειας

Απόσταση Παρατηρητή (m)

22

Γυαλί

Ακρυλικό

2

30

Ακρυλικό

3

39

Γυαλί

3

40

Ακρυλικό

8

46

Γυαλί

8

50

Ακρυλικό

12

40Χ60

Γυαλί

Ακρυλικό

15

60

Γυαλί

Ακρυλικό

15

75

Γυαλί

20

80

Ακρυλικό

20

80

Γυαλί

25