Χαϊκάλη Ωλενίας (ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας)
25200, Πάτρα
2610 647147
2610 314540
email
contact@zafeiropoulos-sa.gr

Βάσεις στήριξης στύλων πινακίδων από σκυρόδεμα

Βάση εργοταξιακών πινακίδων κατασκευασμένη από σκυρόδεμα, διαστάσεων 600x500x170mm, βάρους 90kg περίπου