Χαϊκάλη Ωλενίας (ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας)
25200, Πάτρα
2610 647147
2610 314540
email
contact@zafeiropoulos-sa.gr

Μας έχουν εμπιστευτεί


 • LEVANTE FERRIES GROUP
 • ALFA CASA
 • ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
 • SYNTECH LTD
 • ΚΥΡΙΤΣΗΣ Π.-ΚΥΡΙΤΣΗΣ Κ. Ο.Ε.
 • Art Design ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ
 • ΘΟΛΟΣ Α.Ε.
 • ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ
 • ΑΦΟΙ ΓΙΔΙΑΡΗ Α.Ε
 • FrieslandCampina
 • ΑΙΟΛΟΣ Α.Ε.
 • ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ Α.Ε.
 • EΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε.
 • AXIMUM
 • ΔΟΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Α.Ε.
 • ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ
 • ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.
 • MEDI CENTER ΚΟΡΙΝΘΟΣ Α.Ε
 • ΜΑΡΜΙ Α.Ε.
 • ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε