Χαϊκάλη Ωλενίας (ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας)
25200, Πάτρα
2610 647147
2610 314540
email
contact@zafeiropoulos-sa.gr

Μας έχουν εμπιστευτεί


 • VENTUS ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 • ΑΞΟΝΑΣ ΜΒ ΑΤΕΒΕ
 • ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ
 • ΔΑΓΡΕΣ Α.Τ.Ε
 • Κ/ξία ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ-ΓΕΤΕΜ
 • GD INFRASTRUTTURE ΕΠΕ GR
 • ΓΙΟΥΒΙ ΕΛΛΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΜΕΣ ΠΗΓΕΣ
 • ExelGroup
 • ΤΕΡΝΑ Α.Ε.
 • SICAP S.A.
 • Querzoli Hellas
 • ΩΜΕΓΑ Α.Ε
 • ΚΥΡΙΤΣΗΣ Π.-ΚΥΡΙΤΣΗΣ Κ. Ο.Ε.
 • Κ.ΧΟΥΝΤΟΥΜΑΔΗΣ Α.Τ.Β.Ε.
 • FrieslandCampina
 • ΛΙΑΡΟΜΑΤΗΣ Α.Ε.
 • ΕΛΙΝ ΤΕΧΝΙΚΗ
 • DRAGADOS
 • PERFECT SHADE Α.Ε.Β.Ε.
 • PORTO RIO HOTEL