Χαϊκάλη Ωλενίας (ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας)
25200, Πάτρα
2610 647147
2610 314540
email
contact@zafeiropoulos-sa.gr

Μας έχουν εμπιστευτεί


 • ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Τ.Ε.
 • ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ
 • ΕΤΕΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ
 • ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε.
 • ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ
 • ΤΕΜΕΣ Α.Ε.
 • ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.
 • ΚΑΝΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
 • Κ/ξία ΑΝΑΣΤΗΛΩΤΙΚΗ-ΓΕΤΕΜ
 • ΛΙΑΡΟΜΑΤΗΣ Α.Ε.
 • ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε
 • SICAP S.A.
 • ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ Α.Ε.
 • ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ Α.Ε.
 • Art Design ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ
 • ΤΕΚΑ Α.Ε
 • P.I.C.K. ΠΑΤΡΑΣ
 • ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε
 • ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.
 • Κ/ξία APION KLEOS