Χαϊκάλη Ωλενίας (ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας)
25200, Πάτρα
2610 647147
2610 314540
email
contact@zafeiropoulos-sa.gr

Μας έχουν εμπιστευτεί


 • ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε
 • ΜΗΤΡΟΣΥΛΗΣ Α.Ε.
 • ΑΤΕΜ Α.Ε.
 • COSTA NAVARINO
 • GISSCO A.E.
 • LIDL HELLAS
 • ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ
 • RESILUX HELLAS A.E.
 • PRENECON S.A.
 • ΚΟΥΝΕΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ &ΥΙΟΙ Ο.Ε
 • ΤΕΜΕΣ Α.Ε.
 • ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.ΤΕ.
 • ΑΚΤΩΡ Α.Ε.
 • ΔΟΜΟΚΑΤ
 • Κ.ΧΟΥΝΤΟΥΜΑΔΗΣ Α.Τ.Β.Ε.
 • ΓΙΟΥΒΙ ΕΛΛΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΜΕΣ ΠΗΓΕΣ
 • ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ
 • ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.
 • ΤΣΟΝΤΟΣ Μ. Α.Ε.
 • ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε