Χαϊκάλη Ωλενίας (ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας)
25200, Πάτρα
2610 647147
2610 314540
email
contact@zafeiropoulos-sa.gr

Μας έχουν εμπιστευτεί


 • EΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ Α.Τ.Ε.
 • Κ/ξία APION KLEOS
 • ΑΦΟΙ ΓΙΔΙΑΡΗ Α.Ε
 • ΔΟΜΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Α.Ε.
 • ΜΟΧΛΟΣ Α.Ε.
 • ΕΤΕΘ Α.Ε.
 • ΙΝΤRACOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.
 • ΑΤΕΜ Α.Ε.
 • PERFECT SHADE Α.Ε.Β.Ε.
 • ΠΕΣΣΟΣ Α.Τ.Ε
 • P.I.C.K. ΠΑΤΡΑΣ
 • PORTO RIO HOTEL
 • ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.
 • ΑΦΟΙ ΠΛΕΣΣΑ Α.Ε.
 • ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
 • ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
 • ΑΝΤΟΧΗ Α.Ε.
 • ΑΤΕΡΜΩΝ Α.Τ.Ε.Ε – ΘΕΜΕΛΗ Α.Ε
 • ΓΙΟΥΒΙ ΕΛΛΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΜΕΣ ΠΗΓΕΣ
 • ExelGroup


Τελευταία νέα

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

1. Πολιτικός Μηχανικός Έργων Υποδομής.
2. Οδηγός - Χειριστής

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2610 314540
Αποστολή βιογραφικού: contact@zafeiropoulos-sa.gr
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ