Χαϊκάλη Ωλενίας (ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας)
25200, Πάτρα
2610 647147
2610 314540
email
contact@zafeiropoulos-sa.gr

Μας έχουν εμπιστευτεί


 • ΓΙΟΥΒΙ ΕΛΛΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΜΕΣ ΠΗΓΕΣ
 • LAFARGE BETON Α.Ε.
 • ALFA CASA
 • ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.
 • PORTO RIO HOTEL
 • Γ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
 • VENTUS ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 • ΕΛΤΕΡ Α.Τ.Ε.
 • ΑΦΟΙ ΠΛΕΣΣΑ Α.Ε.
 • ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε
 • Κ/Ξ ΚΩΣΤΑΒΑΣΙΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε
 • PLASTWOOD Α.Ε
 • ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
 • ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.
 • AMP Α.Β.Ε.Ε.
 • ΤΡΙΑΙΝΑ Α.Ε
 • ΕΝΕΤ Α.Ε.
 • LEVANTE FERRIES GROUP
 • ΤΣΟΝΤΟΣ Μ. Α.Ε.
 • ERGO ΚΑΛΟΥΔΑΚΗΣ Α.Ε