Χαϊκάλη Ωλενίας (ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας)
25200, Πάτρα
2610 647147
2610 314540
email
contact@zafeiropoulos-sa.gr

Μας έχουν εμπιστευτεί


 • ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
 • ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ
 • FRAPORT ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 • ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ GROUP
 • ΑΙΡΟΤΕΛ ΑΧΑΙΑΣ Α.Ε
 • ΜΗΤΡΟΣΥΛΗΣ Α.Ε.
 • Κ.ΧΟΥΝΤΟΥΜΑΔΗΣ Α.Τ.Β.Ε.
 • SICAP S.A.
 • ΑΦΟΙ ΠΛΕΣΣΑ Α.Ε.
 • ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε
 • ΚΑΝΤΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
 • PLASTWOOD Α.Ε
 • ΙΟΝΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
 • ΙΝΤΕΡΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.
 • ΕΤΕΚΑΤ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΙΚΕ
 • ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ
 • AMP Α.Β.Ε.Ε.
 • ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
 • ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ
 • ΓΑΙΑ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε


Τελευταία νέα

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

1. Πολιτικός Μηχανικός Έργων Υποδομής.
2. Οδηγός - Χειριστής

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2610 314540
Αποστολή βιογραφικού: contact@zafeiropoulos-sa.gr
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ