Χαϊκάλη Ωλενίας (ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας)
25200, Πάτρα
2610 647147
2610 314540
email
contact@zafeiropoulos-sa.gr

Μας έχουν εμπιστευτεί


 • ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ
 • PANACOLAR ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ
 • ΕΡΓΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ
 • ΘΩΜΑΣ ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.
 • ExelGroup
 • Κ/ξία ΜΟΡΕΑΣ
 • AMP Α.Β.Ε.Ε.
 • Λαζανάς – Ford,Suzuki,Volvo
 • Querzoli Hellas
 • SICAP S.A.
 • GD INFRASTRUTTURE ΕΠΕ GR
 • ΕΚΤΩΡ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
 • ΑΘΗΝΑ Α.Τ.Ε.
 • ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΕΛΛΑΣ
 • ΓΕΦΥΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.
 • AXIMUM
 • NC CONSTRUCTION SRL
 • ΕΛΤΕΡ Α.Τ.Ε.
 • COSTA NAVARINO
 • ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.