Χαϊκάλη Ωλενίας (ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας)
25200, Πάτρα
2610 647147
2610 314540
email
contact@zafeiropoulos-sa.gr

Διαγράμμιση χώρων: Χρώματα – Συσκευές

Τα αεροζόλ διαγράμμισης (με περιεχόμενο 750 / 500ml), είναι χρώματα υψηλής απόδοσης, με κατοχυρωμένα ως προς το περιεχόμενο και το πώμα, με διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Οικολογικό προϊόν χωρίς σήμανση Xi (ερεθιστικό), ούτε Xn (επιβλαβές), απαλλαγμένο αρωματικών ενώσεων (ελεύθερο τολουόλης, ξυλενίου,). Εγγυημένο προϊόν χωρίς ουσίες CMR (Carcinogenic, Mutagen, Reprotoxic) κατηγοριών 1 έως 3.
Όλη η χρωματική γκάμα διατίθεται σε δοχεία των750ml. Ειδικά το λευκό και το κίτρινο διατίθενται μόνο σε δοχεία 500ml.

 

Εύκολες στο χειρισμό από έμπειρο και μη προσωπικό,

  • Διαθέτουν ακίδα παρακολούθησης ίχνους (ράμμα) και λειτουργούν το ίδιο αξιόπιστα σε

λείο βιομηχανικό δάπεδο, η τραχείες επιφάνειες σκυροδέματος

  • δυνατότητα συνεχούς ρύθμισης πλάτους ζώνης από 40-110 mm

Διατίθενται με 2 ή και προσάρτημα για 4 τροχούς.