Χαϊκάλη Ωλενίας (ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας)
25200, Πάτρα
2610 647147
2610 314540
email
contact@zafeiropoulos-sa.gr

Προστατευτικά ορθοστατών ραφιών αποθήκης

Προστατεύστε την μεγαλύτερη σας επένδυση κεφαλαίου με τα εκπληκτικής ανταποδοτικότητας κόστους υλικά Sentry®

Τα συστήματα αυτά είναι ήδη εγκατεστημένα κατά χιλιάδες και έχει μετρηθεί ότι είναι τουλάχιστον κατά 80% αποτελεσματικότερα από την καλύτερη απομίμηση τους.[Stork-Herron Testing Laboratories] Η απάλειψη του κόστους ατυχημάτων και αποκατάστασης ζημιών ανταποδίδει πολλαπλά την αρχική επένδυση.

 

  • Όλα τα προστατευτικά στύλων κατασκευάζονται με ενιαίο ύψος 457mm και βάθος εγκοπής 75mm.
  • Τα πλάτη εσοχής διατίθενται σε 75, 80, 90 και 100mm, ώστε να καλύπτονται οι περισσότερες ανάγκες.

Παρέχονται οι εξής πρόσθετοι τύποι:

  • τύπος με κάθετο κόψιμο 14cm για να καλύπτονται τυχόν οριζόντιοι δοκοί. (πλάτος εσοχής α=75mm) Ανάλογα με το ύψος που είναι τοποθετημένες οι δοκοί, επιλέγεται και ο προσανατολισμός του στοιχείου (το τμήμα μήκους 18cm τοποθετείται προσανατολισμένο προς τα πάνω ή προς τα κάτω)
  • τύπος με γωνιακή εσοχή διάστασης α=75mm