Χαϊκάλη Ωλενίας (ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας)
25200, Πάτρα
2610 647147
2610 314540
email
contact@zafeiropoulos-sa.gr

Όργανα Ελέγχου

Συσκευή μέτρησης κυκλοφορίας

Συσκευή μέτρησης κυκλοφορίας
Traffic3000 Traffic counter with radar technology, compact, handy and versatile,...

Αναλυτικά