Χαϊκάλη Ωλενίας (ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας)
25200, Πάτρα
2610 647147
2610 314540
email
contact@zafeiropoulos-sa.gr

Μεμβράνη προστασίας απο βανδαλισμούς (antigraffiti)

Οι συνθήκες στο δρόμο είναι ιδιαίτερα σκληρές. Η σκόνη, η λάσπη, οι βανδαλισμοί των πινακίδων με αυτοκόλλητα, διάφορα graffiti σπρέι, μαρκαδόρους κλπ μειώνουν σημαντικότατα την ικανότητα αναγνώρισης των πινακίδων ημέρα και νύκτα.

Η αφαίρεση των παραπάνω ρύπων, που δεν προστατεύονται, καταστρέφει τις πινακίδες.

Η αυτοκόλλητη διαφανής μεμβράνη, που συνδυάζεται με τις αντανακλαστική μεμβράνες των πινακίδων (οδικής σήμανσης κλπ) για την προστασία τους, επιτρέπει τον καθαρισμό τους από τους περισσότερους μόνιμους ρύπους, με τη χρήση κατάλληλων διαλυτικών χωρίς βλάβη στις μεμβράνες και τα χρώματα μεταξοτυπίας του υποστρώματος.

Τότε οι πινακίδες αυτές μπορούν να διατηρήσουν την ίδια αρχική τους εμφάνιση μέρα και νύχτα για πολύ περισσότερα χρόνια.

Η προστατευτική μεμβράνη είναι μια ανθεκτική στα διαλυτικά επίστρωση, με διαφανή κόλλα, συμβατή με την αντανακλαστικότητα του υποβάθρου (δηλαδή που δεν προκαλεί αξιοσημείωτη μείωση της αντανκλαστικότητας και της αντοχής της πινακίδας).

Μια άλλη πολύ ενδιαφέρουσα χρήση της ύπαρξης τέτοιας μεμβράνης στην πινακίδα, είναι η δυνατότητα που έχει η πινακίδα να καλυφθεί μερικά ή ολικά με προσωρινό μήνυμα, το οποίο μπορεί εύκολα με ένα τράβηγμα να αφαιρεθεί, χωρίς οποιαδήποτε βλάβη στο υπόστρωμα.

Τέλος ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα της προστατευτικής μεμβράνης είναι ότι οι πινακίδες διατηρούνται περισσότερο καθαρές καθώς οι περιβαλλοντικοί ρύποι δεν επικάθονται με την ίδια ευκολία όπως στις πινακίδες που δεν φέρουν την διαφανή αυτή μεμβράνη.

Συνίσταται για πινακίδες όλων των τύπων που βρίσκονται σε θέσεις που υποφέρουν από βανδαλισμούς, όπως σταθμοί τρένων, στάσεις λεωφορείων, σχολικές και αθλητικές ζώνες.

Το πρόσθετο κόστος αποσβένεται με την πρώτη χρήση, αποκατάστασης της εμφάνισης και της λειτουργίας της πινακίδας.