Χαϊκάλη Ωλενίας (ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας)
25200, Πάτρα
2610 647147
2610 314540
email
contact@zafeiropoulos-sa.gr

Ριγωτές αντανακλαστικές μεμβράνες

TM Engineering Grade - Σειρά 13050

Αυτοκόλλητες αντανακλαστικές μεμβράνες με υαλοσφαιρίδια για ενίσχυση της ανακλαστικότητας κατάλληλες για πολλαπλές χρήσεις.

Διαστάσεις/Χρώματα

13057R και 13057L δεξιόστροφο και αντίστοιχα αριστερόστροφο

ρολλό 100 mm x 25 m με ρίγες πλάτους 4 cm λευκές / κόκκινες.

13058R και 13058L δεξιόστροφο και αντίστοιχα αριστερόστροφο

ρολλό 100 mm x 25 m με ρίγες πλάτους 4 cm κίτρινες / μαύρες.

13056R και 13056L δεξιόστροφο και αντίστοιχα αριστερόστροφο

ρολλό 140 mm x 46 m με ρίγες πλάτους 10 cm λευκές / κόκκινες.

 

Τυπικές Εφαρμογές:
Σήμανση οχημάτων, κάδων απορριμάτων, στύλων, εμποδίων, εργοταξίων, κλπ.