Χαϊκάλη Ωλενίας (ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας)
25200, Πάτρα
2610 647147
2610 314540
email
contact@zafeiropoulos-sa.gr

Αντανακλαστικές μεμβράνες σήμανσης οχημάτων

Αντανακλαστικές μεμβράνες σήμανσης οχημάτων – (Κανονισμός UN ECE 104)

Με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό ECE 104, μπορεί να αποτραπεί έως και το 90 % των νυχτερινών ατυχημάτων που εμπλέκονται φορτηγά. Η σήμανση του οχήματος το καθιστά καθαρά ορατό από απόσταση 1.000 μέτρων τη νύχτα.
Αυτό σημαίνει ότι γίνεται ορατό στους οδηγούς 8 – 9 δευτερόλεπτα νωρίτερα απ’ ότι χωρίς τις ταινίες.

Η σήμανση των περιγραμμάτων οχήματος για την αύξηση της νυχτερινής τους ορατότητας γίνεται με την επικόλληση ανακλαστικής ταινίας, κόκκινης στο πίσω πλαίσιο και κίτρινης στα πλευρικά. (Παρατίθενται τυπικές διατάξεις συνδυασμού σημάνσεων).
Έχει διαπιστωθεί στην Βρετανία, ότι αν και τα φορτηγά αποτελούν το 1,5% του στόλου οχημάτων, εμπλέκονται στο 10% των μοιραίων ατυχημάτων και ότι η σήμανσή τους με ανακλαστική ταινία μειώνει την πιθανότητα ατυχήματος κατά 40%.

Η χρήση της αυτοκόλλητης ανακλαστικής σήμανσης επιβάλλεται ιδιαίτερα σε οχήματα που κινούνται νύχτα σε συνθήκες μειωμένης ορατότητας (βροχή, ομίχλη), μεγάλου όγκου, ή που σταθμεύουν συχνά ή μεταφέρουν ζώα, προϊόντα μεγάλης αξίας, ή τοξικές ουσίες
Έχει μετρηθεί ότι μειώνει τα εταιρικά λειτουργικά κόστη (επισκευές – συντήρηση) και τα κόστη νομικών επιπτώσεων προς τρίτους σε μεγάλα οχήματα και αυξάνει την ασφάλεια του προσωπικού και του κοινού γενικά.

Χρώματα: Τα υλικά υψηλής ορατότητας αντιμετωπίζονται σαν πηγές φωτός, συνεπώς πρέπει να ακολουθούν τον χρωματισμό που προβλέπεται για τα οχήματα, ήτοι

Εμπρός: Λευκό
Πλευρά: Κίτρινο
Πίσω: Κόκκινο

ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ:
Ρολά αυτοκόλλητων ταινιών, που δεν αποκολλώνται μετά την τοποθέτηση μήκους 50m, σε τρία χρώματα: λευκό, κίτρινο και κόκκινο.

με πλάτος 55mm κατάλληλα για μεταλλικό υπόστρωμα με εγγύηση χρόνου ζωής 8 ετών και
με πλάτος 50mm κατάλληλα για καινούργιο μουσαμά (με παλαιότητα έως 6 μηνών) και εγγύηση χρόνου ζωής 3 ετών