Χαϊκάλη Ωλενίας (ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας)
25200, Πάτρα
2610 647147
2610 314540
email
contact@zafeiropoulos-sa.gr

Πτυσσόμενος κινητός φράχτης ελαφρύ τύπου

Πτυσσόμενος κινητός φράχτης ελαφρύ τύπου – Μέσα αποκλεισμού χώρων

Κατασκευασμένος από βαμμένους ατσάλινους σωλήνες [Φ25/4], που αρθρώνονται ψαλιδωτά αναπτύσσοντας δικτύωμα ύψους 1 μέτρου και μήκους 3,5 μέτρων, σε πλήρη ανάπτυξη.

  • Φέρει κόκκινες ανακλαστικές ταινίες που τον καθιστούν απολύτως ορατό.
  • Η δυνατότητα άμεσης λειτουργίας, τον καθιστά ιδανικό για την ταχεία ασφάλιση επικίνδυνων χώρων όπως οδικά έργα, τάφροι, απομόνωση ανελκυστήρων, χώρων μετάγγισης καυσίμων, εισόδων, εξόδων κλπ.
  • Οι ορθοστάτες του ενσωματώνουν γάντζους για την επέκτασή του με αλυσίδα και άλλα συναφή μέσα αποκλεισμού.
  • Μικρό βάρος των 12 κιλών και οι σχετικά μικρές του διαστάσεις σε σύμπτυξη (βάσεις 50cm)
    διευκολύνουν την μεταφορά και την επανατοποθέτησή του.