Χαϊκάλη Ωλενίας (ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας)
25200, Πάτρα
2610 647147
2610 314540
email
contact@zafeiropoulos-sa.gr

Ελαστικοί κύλινδροι

Λειτουργεί περαστός σε βάση που πακτώνεται στο μπετόν με 3 κοχλίες – βύσματα.
Ο στύλος και η βάση είναι κατασκευασμένα από πολυουρεθάνη. Έχουν έντονη φωσφορίζουσα απόχρωση για υψηλή ημερήσια ορατότητα και ζώνες ανακλαστικής ταινίας για υψηλή νυχτερινή ορατότητα.
Μετά από τυχόν πρόσκρουση από αυτοκίνητο, αφού λυγίσει και παραμορφωθεί, επανέρχεται στην αρχική του κατάσταση – θέση, χωρίς να προκαλέσει καμία ζημιά στο αυτοκίνητο.
Οι οριοδείκτες φέρουν ανάλογα με το ύψος τους 2, η 3 ανακλαστικές λωρίδες ανακλαστικής μεμβράνης τύπου ΙΙ.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Διάμετρος Φ75mm

Ύψη: 300mm με 2 ανακλαστικές ταινίες πλάτους 40mm και

500mm με 3 ανακλαστικές ταινίες πλάτους 55mm

Πέλμα βάσης 205mm