Χαϊκάλη Ωλενίας (ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας)
25200, Πάτρα
2610 647147
2610 314540
email
contact@zafeiropoulos-sa.gr

Ρυθμιστικές πινακίδες

Οι ρυθμιστικές πινακίδες τοποθετούνται για να πληροφορούν αυτούς που χρησιμοποιούν τις οδούς για τις ειδικές υποχρεώσεις.

Κατασκευάζονται σε τρεις διαστάσεις:

Ρ-1: Πλευρά 0,60 – 0,90 – 1,20 μ.

Ρ-2: Διάμετρος 0,60 – 0,90 – 1,20 μ.

Ρ-3 και Ρ-4: Πλευρά 0,40 – 0,60 – 0,80 μ.

Ρ-5: Διάμετρος 0,45 – 0,65 – 0,90 μ.

Ρ-6: Πλευρά 0,45 – 0,65 – 0,90 μ.

Ρ-7 έως Ρ-75 στρογγυλές: Διάμετρος 0,45 – 0,65 – 0,90 μ

Οι απαιτήσεις αντανακλαστικότητας των ρυθμιστηκων πινακίδων ανάλογα με το οδικό δίκτυο Αυτοκινητόδρομος (ΑΤ), Εθνικό Οδικό Δίκτυο (ΕΟΔ), Λοιπό Υπεραστικό Δίκτυο (ΛΥΔ)], την θέση της πινακίδας και τους τύπους των αντανακλαστικών μεμβρανών (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ) είναι οι ακόλουθες:

Α. Γέφυρες σήμανσης: ΑΤ και ΕΟΔ: Μεμβράνη τύπου ΙΙΙ[

Β. Θέση Δεξιά : ΑΤ -Μεμβράνη ΙΙ η ΙΙΙ, ΕΟΔ – Μεμβράνη I η ΙΙ, ΛΥΔ – Μεμβράνη Ι η ΙΙ

Γ. Θέση Αριστερά : ΑΤ – Μεμβράνη ΙΙ η ΙΙΙ, ΕΟΔ – Μεμβράνη ΙΙ, ΛΥΔ – Μεμβράνη I η ΙΙ

Οι πινακίδες Ρ-1, Ρ-2, Ρ-5, Ρ-30, Ρ-31, Ρ-52, Ρ-52α, και Ρ-52δ, λόγω του ότι αποτελούν πινακίδες κρίσιμου χαρακτήρα και είναι ιδιαίτερα σημαντικές για την βελτίωση της οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας, πρέπει απαραιτήτως να κατασκευάζονται τουλάχιστον με μεμβράνη τύπου ΙΙ.