Χαϊκάλη Ωλενίας (ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας)
25200, Πάτρα
2610 647147
2610 314540
email
contact@zafeiropoulos-sa.gr

Αντιθαμβωτικές οθόνες

Κατασκευασμένες από PVC, χωρίς πλαστικοποιητές και με αντι-UV προστασία σε λευκό χρώμα

Εναλλακτικοί τρόποι εγκατάστασης:

Τοποθετούνται απευθείας στα τσιμέντινα, η μεταλλικά στηθαία, η σε ανεξάρτητους στύλους

  1. Για απευθείας τοποθέτηση σε τσιμέντινο στηθαίο πακτώνεται φορέας (Γαλβανισμένος σωλήνας διατομής 60x10x4000mm)Σ’ αυτόν συγκολλώνται κάθετα προφίλ διατομής 60x10x400mm σε αποστάσεις 98cm μεταξύ τους, που λειτουργούν σαν υποδοχείς των αντιθαμβωτικών οθονών.
  2. Ανεξάρτητη στήριξη σε στύλους γαλβανιζέ διατομής 60x10x400mm συγκολλημένους σε πλάκα έδρασης. Πάκτωση με 4 βύσματα.
  3. Στήριξη του φορέα της εκδοχής 1, στους ορθοστάτες των στηθαίων ανά 4 μέτρα