Χαϊκάλη Ωλενίας (ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας)
25200, Πάτρα
2610 647147
2610 314540
email
contact@zafeiropoulos-sa.gr

Αντιθαμβωτικές οθόνες

ΑΝΤΙΘΑΜΒΩΤΙΚΑ ΠΕΤΑΣΜΑΤΑ

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αντιθαμβωτικά πετάσματα κατασκευασμένα από PVC, χωρίς πλαστικοποιητές και με αντι-UV προστασία σε κόκκινο ή πράσινο χρώμα.

Σκοπό έχουν την πρόληψη του φαινομένου της τύφλωσης που οφείλεται σε οχήματα που κινούνται προς την αντίθετη κατεύθυνση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Διαστάσεις: 220mm Πλάτος Χ 900mm Ύψος Χ 4mm Πάχος,

Τοποθετούνται απευθείας στα μεταλλικά ή από σκυρόδεμα στηθαία, ή σε ανεξάρτητους στύλους.

  1. Για απευθείας τοποθέτηση σε στηθαίο από σκυρόδεμα πακτώνεται φορέας (Γαλβανισμένος σωλήνας διατομής 60x10x4000mm).

Σ’ αυτόν συγκολλώνται κάθετα προφίλ διατομής 60x10x400mm σε αποστάσεις 98cm μεταξύ τους, που λειτουργούν σαν υποδοχείς των αντιθαμβωτικών οθονών.

  1. Ανεξάρτητη στήριξη σε μεταλλικούς γαλβανισμένους στύλους διατομής 60x10x400mm συγκολλημένους σε πλάκα έδρασης. Πάκτωση με 4 βύσματα.
  2. Στήριξη του φορέα της εκδοχής 2, στους ορθοστάτες των στηθαίων ανά 4 μέτρα