Χαϊκάλη Ωλενίας (ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας)
25200, Πάτρα
2610 647147
2610 314540
email
contact@zafeiropoulos-sa.gr

Πλέγμα οριοθέτησης

Η τοποθέτηση πλέγματος είναι προσωρινού χαρακτήρα και στοχεύει στην οριοθέτηση χώρων που εκτελούνται έργα, στον αποκλεισμό της πρόσβασης από το κοινό και στην υπόδειξη διόδων διέλευσης (σε συνδυασμό και με συμπληρωματική σήμανση).
Το πλέγμα διατίθεται σε ρολά των 50 μέτρων μήκους με ονομαστικό πλάτος 1 μέτρου (≥1m) και διακρίνεται με κριτήριο το βάρος του:

Σε Ελαφρού τύπου με βάρος 5kg / ρολό
Σε Μεσαίου τύπου με βάρος 7,5kg / ρολό και
Σε Βαρέως τύπου με βάρος 12,5kg / ρολό

Το τυπικό χρώμα είναι πορτοκαλί αλλά κατόπιν παραγγελίας διατίθεται και σε κίτρινο, πράσινο, μπλε
στο βάρος των 7,5 kg.
Το πλέγμα μεσαίου τύπου διατίθεται ομοίως κατόπιν παραγγελίας σε πλάτος 1,3 μέτρων και βάρος 9 kg / ρόλο.
Το πλέγμα δεν έχει σκοπό να συγκρατεί τα οχήματα που ξεφεύγουν από την πορεία τους.