Χαϊκάλη Ωλενίας (ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας)
25200, Πάτρα
2610 647147
2610 314540
email
contact@zafeiropoulos-sa.gr

Πλαστικές και ατσάλινες αλυσίδες – στύλοι

Πλαστικές αλυσίδες με πάχος κρίκου 6mm η 8mm, σε εναλλάξ χρώματα κίτρινο/μαύρο ή κόκκινο/λευκό ή συνεχές λευκό, με ελάχιστο μήκος 25m συσκευασμένες σε πλαστικές σακούλες.
Διατίθενται σύνδεσμοι πάχους 6mm.

Aτσάλινες αλυσίδες, γαλβανισμένες εν θερμώ βαμμένες ηλεκτροστατικά, διατίθενται σε μήκη των 10m με πρόσθετα συνδετικά εξαρτήματα.

Οι πλαστικοί στύλοι διατίθενται με ύψος 86cm και 96cm, με συνδυασμένη ανακλαστική απόχρωση κόκκινη/λευκή ή κίτρινη/μαύρη.
Η βάση τους γεμίζεται με τσιμέντο.

Οι συνδυασμένες σημάνσεις με πλέγμα, στύλους αλυσίδες υποδεικνύουν απλά στους χρήστες τους περιφραγμένους ή αποκλεισμένους χώρους, διαγράφοντας και τις διόδους πρόσβασης ή διέλευσης, αλλά σε καμμία περίπτωση δεν αποτελούν συστήματα, ανθεκτικά στην κρούση μικρού ή μεγαλύτερου εύρους.