Χαϊκάλη Ωλενίας (ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας)
25200, Πάτρα
2610 647147
2610 314540
email
contact@zafeiropoulos-sa.gr

ΣΤΕ-1 Γαλλικού τύπου ΒΝ4

Τα στηθαία ΣΤΕ-1 τύπου ΒΝ4 με ανοιχτή δοκό είναι τα μεταλλικά στηθαία τεχνικών έργων (γεφυρών και συνεχόμενων τοίχων αντιστήριξης) των γαλικών προδιαγραφών (G.C.).

Στον συγκεκριμένο τύπο στηθαίου τεχνικών έργων έχει στηριχθεί και η προδιαγραφή του Υπουργείου ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για την εφαρμογή των στηθαίων τύπου ΣΤΕ-1 στην Ελλάδα (Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Άρθρο Ζ-3, Άκαμπτα Μεταλλικά Στηθαία Τεχνικών Έργων Τύπου “ΣΤΕ-1”).

Στο στηθαίο ΣΤΕ-1 τύπου ΒΝ4 χρησιμοποιούνται δοκοί ανοιχτού προφίλ διαστάσεων 100x100x4x7495 και 85x70x3x7495 με τα ειδικά τεμάχια σύνδεσης μεταξύ τους (manchons) και τους ειδικούς αναβολείς για την ένωση των δοκών με τον ορθοστάτη.