Χαϊκάλη Ωλενίας (ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας)
25200, Πάτρα
2610 647147
2610 314540
email
contact@zafeiropoulos-sa.gr

Αναλάμποντες φανοί σήμανσης

Αναλάμποντες φανοί προειδοποίησης, φωτισμού LED με μία ή δύο μπαταρίες 6V H4R25 με μεταλλικό στήριγμα.

Η ενσωματωμένη τεχνολογία LED προσφέρει δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας 500 ωρών με μία μπαταρία 7Ah στην διακεκομμένη λειτουργία.

Ισχύς φωτισμού του απλού φανού διπλής όψης είναι 14 candela. Μπορούν να διατεθούν και φανοί με μεγαλύτερη ισχύ φωτισμού (95 candela), όπως επίσης και φανοί με ηλιακούς συλλέκτες (ισχύς φωτισμού 10 candela).

Το σύστημα στήριξης εξασφαλίζει εύκολη προσαρμογή σε στύλο 11/2″ – 2″.

Όλοι οι φανοί κατασκευάζονται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ12352.

Η εταιρία μας επίσης διαθέτει και φανούς LED νέας τεχνολογίας με πολύ υψηλή ισχύ φωτισμού και δυνατότητες ασύρματου συγχρονισμού μεταξύ τους.