Χαϊκάλη Ωλενίας (ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας)
25200, Πάτρα
2610 647147
2610 314540
email
contact@zafeiropoulos-sa.gr

Πρισματικοί ανακλαστήρες οδοστρώματος “Μάτια Γάτας”

Οι ανακλαστήρες αποτελούνται από πλαστικό (ABS) κέλυφος γεμισμένο με συνθετικό ισχυρά συγκολλητικό υλικό. Το κέλυφος ενσωματώνει μια η δύο πρισματικές οπισθανακλαστικές επιφάνειες, όπως απαιτείται για να επιτυγχάνεται η ανάκλαση του φωτός από μια, η δυο αντίθετες κατευθύνσεις.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ……πληρούν το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 1463-1 και 2)

1. Διαστάσεις: ………………………………..10,16 cmΧ10.16 cmΧ1.91 cm
2. Κλίση της ανακλαστικής επιφάνειας…. 33ο ως προς τη βάση
3. Επιφάνεια ανακλαστικής επιφάνειας……21 cm2
4. Υλικό: Το κέλυφος είναι από χυτό methyl-methacrylate (κατά ASTM D788
grade 8)
. Η εξωτερική επιφάνεια του κελύφους είναι λεία, εκτός από τα
σημεία ταυτοποίησης. Η βάση του ανακλαστήρα είναι απαλλαγμένη από
γυαλιστερές επιφάνειες και ουσίες που μπορούν να μειώσουν το
συγκολλητικό αποτέλεσμα.
5. Το χρώμα καλύπτει τις απαιτήσεις των προτύπων.
6. Αντοχή στην κάμψη: Οι ανακλαστήρες αντέχουν καταπόνηση
φορτίου >900 kg (Θερμοκρασία δοκιμής 23± 2Co).

  • Η βάση τους είναι κατάλληλα μορφοποιημένη, ώστε να προκύπτει εξαιρετική συγκόλληση και να γίνονται ένα σώμα με το υπόστρωμα.
  • H τραχύτητά τους επιτρέπει σκιαγράφηση προσωρινών ζωνών εργασίας όσο και μονίμων σημάνσεων.
  • Παρέχονται με μια, η δύο οπισθανακλαστικές όψεις για Οδική
  • Ασφάλεια.
  • Το μικρό τους βάρος επιτρέπει εύκολη εγκατάσταση.

Πωλούνται συνοδευμένα από την κατάλληλη εποξειδική κόλλα 2 συστατικών