Χαϊκάλη Ωλενίας (ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας)
25200, Πάτρα
2610 647147
2610 314540
email
contact@zafeiropoulos-sa.gr

Πρισματικοί ανακλαστήρες οδοστρώματος “Μάτια Γάτας”

ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΠΡΙΣΜΑΤΙΚΟΙ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ

(ΜΑΤΙΑ ΓΑΤΑΣ)

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι πλαστικοί ανακλαστήρες αποτελούνται από πλαστικό (ABS) κέλυφος γεμισμένο με συνθετικό ισχυρά συγκολλητικό υλικό.

Το κέλυφος ενσωματώνει μια η δύο πρισματικές οπισθανακλαστικές επιφάνειες, όπως απαιτείται για να επιτυγχάνεται η ανάκλαση του φωτός από μια, η δυο αντίθετες κατευθύνσεις.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ( ΕΛΟΤ ΕΝ 1463-1 και 2)

  1. Διαστάσεις:

10,16 cmΧ10.16 cmΧ1.91 cm

  1. Κλίση της ανακλαστικής επιφάνειας:

33ο ως προς τη βάση
3.  Εμβαδόν ανακλαστικής επιφάνειας:

21 cm2
4.  Υλικό:

Το κέλυφος είναι από χυτό methyl-methacrylate

(κατά ASTM D788
grade 8)
.

Η εξωτερική επιφάνεια του κελύφους είναι λεία,

εκτός από τα σημεία ταυτοποίησης.

Η βάση του ανακλαστήρα είναι απαλλαγμένη από
γυαλιστερές επιφάνειες και ουσίες που μπορούν

να μειώσουν το συγκολλητικό αποτέλεσμα.
5.  Χρώμα:

Καλύπτει τις απαιτήσεις των προτύπων.
6.  Αντοχή στην κάμψη:

Οι ανακλαστήρες αντέχουν καταπόνηση φορτίου >900 kg (Θερμοκρασία δοκιμής 23± 2Co).

  1. Λοιπά χαρακτηριστικά:

Η βάση τους είναι κατάλληλα μορφοποιημένη, ώστε να προκύπτει εξαιρετική συγκόλληση και να γίνονται ένα σώμα με το υπόστρωμα.

H τραχύτητά τους επιτρέπει σκιαγράφηση προσωρινών ζωνών εργασίας όσο και μονίμων σημάνσεων.

Παρέχονται με μια, η δύο οπισθανακλαστικές όψεις για Οδική Ασφάλεια.

Το μικρό τους βάρος επιτρέπει εύκολη εγκατάσταση.

Πωλούνται συνοδευμένα από την κατάλληλη εποξειδική κόλλα 2 συστατικών.

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΕΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (ΜΑΤΙΑ ΓΑΤΑΣ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι μεταλλικοί ανακλαστήρες οδοστρώµατος είναι κατασκευασµένοι από αλουµίνιο µε πείρο 5εκ., και ανακλαστικές πρισµατικές επιφάνειες, διπλής όψης.

Τοποθέτηση µε πάκτωση και επικόλληση, χρησιµοποιώντας ειδική εποξειδική κόλλα δύο συστατικών.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ( ΕΛΟΤ ΕΝ 1463-1 και ASTM D4280)

1.Διαστάσεις:

10,00cmΧ10,00cmΧ7,00cm και 5,50cmX8,50cmX7,00cm
2.  Υλικό:

Το κέλυφος είναι από αλουµίνιο,

Ανακλαστικές επιφάνειες από PMMA, σε κίτρινο χρώμα.

Η εξωτερική επιφάνεια του κελύφους είναι λεία,

εκτός από τα σημεία ταυτοποίησης.

Η βάση του ανακλαστήρα είναι απαλλαγμένη από
γυαλιστερές επιφάνειες και ουσίες που μπορούν

να μειώσουν το συγκολλητικό αποτέλεσμα.
3.  Χρώμα:

Καλύπτει τις απαιτήσεις των προτύπων.
4.  Αντοχή στην κάμψη:

Οι ανακλαστήρες αντέχουν καταπόνηση φορτίου < 125kN

Αντοχή σε θερµοκρασία : -20°C έως +55°C

  1. Λοιπά χαρακτηριστικά:

Η βάση τους είναι κατάλληλα μορφοποιημένη, ώστε να προκύπτει εξαιρετική συγκόλληση και να γίνονται ένα σώμα με το υπόστρωμα.

H τραχύτητά τους επιτρέπει σκιαγράφηση προσωρινών ζωνών εργασίας όσο και μονίμων σημάνσεων.

Παρέχονται με μια, η δύο οπισθανακλαστικές όψεις για Οδική Ασφάλεια.

Βάρος 0,3kg.

Πωλούνται συνοδευμένα από την κατάλληλη εποξειδική κόλλα 2 συστατικών.