Χαϊκάλη Ωλενίας (ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας)
25200, Πάτρα
2610 647147
2610 314540
email
contact@zafeiropoulos-sa.gr

Πινακίδες ονοματοθεσίας – αριθμοθεσίας – οδών

Πινακίδες ονοματοθεσίας οδών

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις 500(mm)X300(mm) ή 450(mm)X250(mm)

Από φύλλο αλουμινίου πάχους 3mm με 4 γωνιακές οπές για βίδωμα με ροδέλα

  • Φόντο μπλέ
  • Γράμματα και πλαίσιο λευκά και τα δύο με μεμβράνη επιγραφοποιίας.

Διατίθεται έκδοση πινακίδας οναματοθεσίας οδού προστατευμένη με μεμβράνη antigraffiti

Πινακίδες αριθμοθεσίας οικιών

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις 150(mm)X100(mm) και διαστάσεις πινακίδων προσθέτων γραμμάτων

60(mm)X100(mm)

  • Από φύλλο αλουμινίου πάχους 3mm με 4 γωνιακές οπές για βίδωμα με ροδέλα
  • Φόντο μπλέ

Γράμματα και πλαίσιο λευκά και τα δύο με μεμβράνη επιγραφοποιίας.