Χαϊκάλη Ωλενίας (ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας)
25200, Πάτρα
2610 647147
2610 314540
email
contact@zafeiropoulos-sa.gr

Ανοίγματα εκτάκτου ανάγκης ITPC

Το ITPC είναι ένα σύστημα που τοποθετείται κατά μήκος μιας οδού ή ενός αυτοκινητόδρομου για να δημιουργηθεί, σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης, ένα άνοιγμα προκειμένου να διοχετευθεί η κυκλοφορία των διερχόμενων οχημάτων στο αντίθετο ρεύμα.

Σημαντικά πλεονεκτήματα του συστήματος είναι ο εύκολος και ταχύτατος τρόπος ανοίγματος του συστήματος, χωρίς να απαιτούνται ειδικά εργαλεία και εξοπλισμός και χωρίς το σύστημα να έχει απαιτήσεις για ειδική συντήρηση.

Το σύστημα είναι διαθέσιμο σε διάφορες εναλλακτικές επιλογές τρόπου ανοίγματος, ανάλογα με τις αγάγκες, τις ιδιαιτερότητες και τις απαιτήσεις της κάθε περίπτωσης.

Επιπλέον, το σύστημα ITPC μπορεί να συνδεθεί είτε με αμφίπλευρα μεταλλικά στηθαία ασφαλείας, είτε με στηθαίο New Jersey από σκυρόδεμα, κάνοντας το ιδανική επιλογή για κάθε περίπτωση.

Το σύστημα είναι πιστοποιημένο βάσει ΕΝ 1317-1, 2 & 5 με επίπεδο συγκράτησης Η2.

Attachments