Χαϊκάλη Ωλενίας (ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας)
25200, Πάτρα
2610 647147
2610 314540
email
contact@zafeiropoulos-sa.gr

Κατασκευή πινακίδων από προφίλ αλουμινίου

Εφαρμόζεται κυρίως στην σύνθεση υπερμεγέθων πληροφοριακών πινακίδων Προειδοποίησης κατευθύνσεων που στηρίζονται είτε σε στύλους, είτε σε ικριώματα.

Κάθε φύλλο προφίλ συνδέεται σε κάθε στύλο στήριξης με ένα κολιέ (και δύο κοχλίες). Οι χρησιμοποιούμενοι κοχλίες – περικόχλια Μ8Χ50, έχουν κατάλληλα διαμορφωμένο κεφάλι (πλάγιο παραλληλόγραμμο), που επιτρέπει την σύνδεση των πινακίδων στους στύλους μετά το μοντάρισμα των προφίλ με τους ειδικούς συνδετήρες.

Η μέθοδος επιτρέπει εύκολη μεταφορά, γρήγορη και σταθερή στήριξη στο προβλεπόμενο σύστημα (που αποτελείται από 1-3 στύλους ή/και ικρίωμα).