Χαϊκάλη Ωλενίας (ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας)
25200, Πάτρα
2610 647147
2610 314540
email
contact@zafeiropoulos-sa.gr

Προκατασκευασμένη αυτοκόλλητη ταινία προσωρινής διαγράμμισης

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΗ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗΣ

 Αυτοκόλλητη ταινία χρώματος κίτρινου υψηλής ανθεκτικότητας έτοιμη προς χρήση κατάλληλη για διαγράμμιση μικρής και μεγάλης διάρκειας.

Είναι κατασκευασμένη από ελαστομερές εύκαμπτο υλικό πλάτους 120mm και είναι κατάλληλη τόσο για μόνιμη διαγράμμιση (αξονική γραμμή, οριογραμμή, θεσεις Parking κλπ.) όσο και για μεγαλύτερης ή μικρότερης διάρκειας χρήση (προσωρινή διαγράμμιση, παρακάμψεις, εργοταξιακή χρήση κλπ).

Είναι αντανακλαστική και αντιολισθητική με ενσωματωμένα υάλινα αντανακλαστικά σφαιρίδια και αντιολισθητικούς κόκκους αδρανών υλικών. Έχει μεγάλη διάρκεια ζωής, αντοχή στη φθορά, στις χημικές ουσίες, την ατμοσφαιρική ρύπανση και τις καιρικές συνθήκες.

Η τοποθέτηση της είναι εύκολη με την εφαρμογή roller – κυλίνδρου πίεσης σε στεγνό και καθαρό οδόστρωμα.

Συνίσταται η χρήση Primer πριν την εφαρμογή της για την προετοιμασία του πεδίου εφαρμογής.

Διατίθεται σε συσκευασία που αποτελείται από ρολό μήκους 100 μέτρων και primer 7Kg