Χαϊκάλη Ωλενίας (ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας)
25200, Πάτρα
2610 647147
2610 314540
email
contact@zafeiropoulos-sa.gr

Προκατασκευασμένα στηθαία σκυροδέματος New Jersey

Τσιμεντένιο στηθαίο New Jersey, μήκος 3,00μ., ύψος 0,80μ., βάση 0,60μ. και βάρος 1.500,00kg

Με ειδικές υποδοχές για την εύκολη μετακίνησή του με χρήση περονοφόρου οχήματος οι οποίες λειτουργούν και ως δίοδος απορροής όμβριων.

Με τρεις αναμονές στο άνω μέρος για τοποθέτηση στύλου πινακίδων 40x40mm για τοποθέτηση εργοταξιακών πινακίδων – αναλαμποντων φανών – αντιθαμβωτικών πετασμάτων – πετασμάτων περίφραξης κ.τ.λ.

Με ειδικά κατασκευασμένα τεμάχια σύνδεσης των στηθαίων.

ΣΧΕΔΙΟ ΣΤΗΘΑΙΟΥ NEW JERSEY