Χαϊκάλη Ωλενίας (ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας)
25200, Πάτρα
2610 647147
2610 314540
email
contact@zafeiropoulos-sa.gr

Σύστημα γραμμικής οριοσήμανσης

ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΟΡΙΟΣΗΜΑΝΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:

Το σύστημα της γραμμικής οροσήμανσης αποτελείται από ανεξάρτητα πολύ λεπτά φύλλα αλουμινίου στα οποία έχει επικολληθεί μικροπρισματική αντανακλαστική μεμβράνη.

Η επιφάνεια φέρει σε τακτά διαστήματα κυρτώσεις, αποδίδοντας εξαιρετική φωτεινότητα ακόμα και υπό πολύ μεγάλες γωνίες πρόσπτωσης του φωτός.

Προσφέρουν υψηλή ορατότητα τόσο την ημέρα όσο και την νύχτα και σε όλες τις καιρικές συνθήκες. (βροχή, χιονόπτωσή, ομίχλη) και είναι διαθέσιμα σε χρώματα λευκό, κόκκινο και κίτρινο.

Διαστάσεις Φύλλου:

Μήκος: 80εκ. Πλάτος: 15εκ. Ύψος κύρτωσης: 0,80εκ.

Χρώματα: Λευκό, Κόκκινο, Κίτρινο

ΤΥΠΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ανακλαστήρας τσιμεντένιου στηθαίου τύπου New jersey ή μεταλλικού

Γέφυρες και σήραγγες

Στενώσεις οδικού δικτύου

Μόνιμη ή εργοταξιακή σήμανση

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΟΡΙΟΣΗΜΑΝΣΗΣ

Το Σύστημα Γραμμικής Οριοσήµανσης (Linear Delineation System – LDS) προορίζεται για την επισήμανση, δυσμενών ως προς την ασφάλεια της κυκλοφορίας θέσεων, επί μεταλλικών ή εκ σκυροδέματος στηθαίων, σηράγγων, οδών µε στενώσεις ή κλειστές στροφές, γεφυρών ή οποιασδήποτε άλλης επιφάνειας, τόσο σε περιπτώσεις μόνιμης όσο και προσωρινής σήμανσης.

Αποτελείται από κυματοειδή λεπτά εύκαμπτα φύλλα αλουμινίου στα οποία έχει επικολληθεί  µικροπρισµατική μεμβράνη υπερύψηλής αντανακλαστικότητας, παρουσιάζοντας έτσι αντανακλαστικότητα σε ένα πάρα πολύ μεγάλο εύρος γωνιών φωτισμού και παρατήρησης.

Τα φύλλα διατίθενται σε διάφορα χρώματα όπως λευκό, κόκκινο και κίτρινο ανάλογα µε τις απαιτήσεις της μελέτης. Το πλάτος των φύλλων είναι 15εκ. και το μήκος τους 80εκ. Έκαστο φύλλο  φέρει τουλάχιστον 12 κυρτώσεις, που επαναλαμβάνονται ανά τουλάχιστον 7εκ. Το ελάχιστο ύψος κάθε κύρτωσης είναι 0,80εκ. και αυτή έχει κλίση 45ο.

Τα φύλλα τοποθετούνται µε διάκενα για οπτική αντίθεση την ημέρα και την νύχτα, σε αποστάσεις ανάλογες µε την επικινδυνότητα της θέσης η οποία σημαίνεται. Συνεχής εφαρμογή ή  διακοπτόμενη εφαρμογή