Χαϊκάλη Ωλενίας (ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας)
25200, Πάτρα
2610 647147
2610 314540
email
contact@zafeiropoulos-sa.gr

Διαγράμμιση οδοστρωμάτων και σήμανση οδών

Η Τεχνογνωσία μας διέπεται από τις εξής τρεις κύριες  Αρχές Εφαρμογής:

  1. Σεβασμός και προσαρμογή στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των διαγραμμιζόμενων επιφανειών
  2. Χρήση εξοπλισμού εφαρμογής τεχνολογίας αιχμής [ Μηχανήματα airless, κάμερα σκόπευσης κ.α. ]
  3. Επιλογή, συνεχής έλεγχος και χρήση υλικών που πληρούν τις αυστηρότερες απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών προτύπων σε ισχύ.

Χρησιμοποιούμε προσεκτικά επιλεγμένα πιστοποιημένα και δοκιμασμένα χρώματα από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους, αλλά και εξειδικευμένες Ελληνικές μονάδες των εξής κατηγοριών:

  • Ενός συστατικού με σταδιακά εξατμιζόμενο οργανικό διαλύτη
  • Δύο συστατικών με οργανικό διαλύτη
  • «Δύο συν ένα» συστατικών με οργανικό διαλύτη

Διατίθενται άμεσα σε συσκευασίες 25 – 40 κιλών Λευκό, Κίτρινο, μπλε, Μαύρο. Είναι δυνατή η παράδοση σε οποιοδήποτε χρώμα και μέγεθος συσκευασίας κατόπιν συνεννοήσεως με τον πελάτη και αναλόγως ποσότητας.

Η εταιρία μας διαθέτει στην Ελλάδα  χρώματα διαγράμμισης όλων των τύπων, σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ 1871.

Διαθέτουμε επίσης διαφόρων τύπων υαλοσφαιρίδιο του ομίλου  SWARCO  Αυστριακής προέλευσης τα οποία διαθέτουν πιστοποίηση του Γερμανικού Ινστιτούτου BASΤ και χωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

  • Υαλοσφαιρίδια συμβατικής κοκκομετρίας
  • Υαλοσφαιρίδια μεγάλης κοκκομετρίας, που με κατάλληλο πάχος υγρού στρώματος
    προσδίδουν λειτουργικά χαρακτηριστικά διαγράμμισης «παντός καιρού»

Είναι πιστοποιημένα κατά τα EN 1423 και EN 1436 από τους φορείς της χώρας προέλευσης (AFNOR Γαλλία – Bast Γερμανία ) και το ΥΠΕΧΩΔΕ.

Οι Διαγραμμίσεις Οδοστρωμάτων και οι Σημάνσεις Οδών διέπονται από τα Πρότυπα του Υπουργείου Δημοσίων έργων: ΕΝ 1424: 1997, ΕΝ 1436: 1997, EN 1871: 2000  «Διαγραμμίσεις Οδοστρωμάτων»  και ΠΕΤΕΠ 05-04-02-00 «Σήμανση Οδών» .
Εφαρμόζουμε κατά γράμμα τα παραπάνω τεχνικά πρότυπα αφού ακόμα και σήμερα συνιστούν το πληρέστερο διαθέσιμο υλικό