Χαϊκάλη Ωλενίας (ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας)
25200, Πάτρα
2610 647147
2610 314540
email
contact@zafeiropoulos-sa.gr

Σήμανση ασφαλείας και υγείας

Sign requirements, as described in N.G.G. (Newspaper of Greek Government) n.67/A/10-4-1995 through a Presidential Decree (PD), entitled “Minimum requirements regarding Safety Signs or/and health during work in compliance with European instruction 92/58/EU) are:

1.   The PD describes the minimum requirements regarding Signing Health and Safety during work. Its declarations are applied to all kinds of businesses and works in both private and public sector, regardless of the specificate sector of Industry they refer to.
2.  Notes

2.α The application of declarations is compulsory in addition to the general rules regarding Health and Safety that are applied each time.

2.β PD declaration cover the following issues:

–  General rules of Signing Τους γενικούς κανόνες σήμανσης περιστασιακής και μόνιμης των χώρων και
των εν γένει των σημείων επαγγελματικής  δραστηριότητας

–  Τις υποχρεώσεις των επιχειρήσεων σε ότι αφορά την σχετική εκπαίδευση
και ενημέρωση των εργαζομένων.

3.  Για την εφαρμογή του ΠΔ στο Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ και OTA ισχύουν και οι ιδιαίτερες ρυθμίσεις της ΚΥΑ 88555/3293/88 «Υγιεινή και ασφάλεια του προσωπικού του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των OTA» (721/B)  που   κυρώθηκε  με  το  άρθρο   39   του     ν. 1836/89   “Προώθηση   της  απασχόλησης   και   της επαγγελματικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις” (79/A).

4.  Οι πινακίδες σήμανσης ασφάλειας και υγείας χωρίζονται σε τέσσερες κύριες κατηγορίες  με βάση το χρώμα και το βασικό σχήμα του σήματος ως εξής:

4.1.α  Τις απαγορευτικές πινακίδες (στρογγυλές) και

4.1.β Τις πινακίδες που αφορούν το πυροσβεστικό υλικό η εξοπλισμό τετράγωνες,
η ορθογωνικές με χρώμα κωδικοποίησης το κόκκινο

4.2  Τις πινακίδες διάσωσης η βοήθειας, τετράγωνες, η ορθογωνικές με χρώμα
κωδικοποίησης το πράσινο.

4.3  Τις προειδοποιητικές πινακίδες κινδύνου και επιβαλλομένων προληπτικών
μέτρων (τρίγωνες), με χρώμα κωδικοποίησης το κίτρινο.

4.4  Τις πινακίδες υποχρέωσης για συγκεκριμένη συμπεριφορά η δράση και
την υποχρέωση για χρήση εξοπλισμού ατομικής ασφάλειας. Είναι
στρογγυλές με χρώμα κωδικοποίησης το μπλε.

5. Τα σήματα των πινακίδων μεμονωμένα, σε συνδυασμό πινακίδων (πχ κίτρινες και
μπλε), με κείμενο η χωρίς, η ακόμα με μόνο κείμενο και χρωματική κωδικοποίηση
κατασκευάζονται με προδιαγραφές του πελάτη σε ότι αφορά

5.1  Το θέμα

5.2  Το μέγεθος

5.3  Το υλικό που επιλέγεται ανάμεσα σε ψηφιακά εκτυπωμένη αυτοκόλλητη
μεμβράνη, σε βάση λεπτού φύλλου αλουμινίου στο οποίο επικολλάται είτε η
ως άνω μεμβράνη, η οποιοσδήποτε συνδυασμός ανακλαστικών μεμβρανών,
η/και διαφανών μελανιών μεταξοτυπίας.