Χαϊκάλη Ωλενίας (ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας)
25200, Πάτρα
2610 647147
2610 314540
email
contact@zafeiropoulos-sa.gr

Οριοδείκτες κυκλοφορίας οχημάτων (από PVC)

Κατασκευάζονται από PVC πάχους 2mm με προστασία αντι-UV και τοποθετούνται στις άκρες των δρόμων, ώστε τα όριά τους να γίνονται αντιληπτά, ιδιαίτερα κατά την νυχτερινή οδήγηση.

Τοποθετούνται επίσης σε θέσεις στενώσεων του οδοστρώματος και γενικά σε θέσεις επικινδύνων σημείων. Όταν υπάρχουν στηθαία, τοποθετούνται πίσω από αυτά

Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους είναι 60cm, όταν τοποθετούνται σε ευθύγραμμα τμήματα. Οι οριοδείκτες που πακτώνονται στο έδαφος και αχρηστεύονται μετά την πρόσκρουση χαρακτηρίζονται τύπου D1.

Αποτελούνται από στύλο τριγωνικής διατομής (30ο/75ο/75ο), μήκους ≥150cm. Τμήμα ≥50cm, πακτώνεται με σκυρόδεμα στο έδαφος, ενώ τμήμα 100cm παραμένει εμφανές.

Το άνω μέρος του στύλου καλύπτεται με μαύρη λωρίδα πλάτους 25cm, επί της οποίας επικολλώνται ανακλαστικά στοιχεία από μεμβράνη τύπου ΙΙ διαστάσεων ΥxΠ = 120mm x 80mm

To χρώμα των ανακλαστικών στοιχείων, που φαίνεται στην δεξιά πλευρά του δρόμου, είναι κόκκινο και στην αριστερή αργυρόλευκο.

Κατασκευάζονται με βάση την Προσωρινή Προδιαγραφή ΥΠΕΧΩΔΕΔ3γ/0/14/7-Ω/1991 και πληρούν το πρότυπο ΕΝ12889-1:2001