Χαϊκάλη Ωλενίας (ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας)
25200, Πάτρα
2610 647147
2610 314540
email
contact@zafeiropoulos-sa.gr

Στηθαία ασφαλείας προδιαγραφών ΕΝ-1317

Από τις αρχές του 2011 η Ελλάδα, ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποχρεούται να εναρμονιστεί πλήρως και χωρίς παρεκκλίσεις με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ-1317 που αφορά την επιλογή και τη τοποθέτηση των διαφόρων συστημάτων αναχαίτισης οχημάτων και στηθαίων ασφαλείας οδών.

Οι μέχρι σήμερα εφαρμοζόμενες οδηγίες που αφορούν τα στηθαία ασφαλείας (ΟΣΜΕΟ, ΚΜΕ κ.λπ.) και οι οποίες δεν ήταν εναρμονισμένες με το ΕΝ1317 αντικαταστάθηκαν από τις ΟΜΟΕ-ΣΑΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2010 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.

Η εταιρία ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α.Ε. έχει εξασφαλίσει συνεργασία με τις κυριότερες εταιρίες παραγωγής πιστοποιημένων Σ.Α.Ο. στην Ελλάδα και στην Ευρώπη για την καλύτερη από άποψη κόστους και ποιότητας κάθε φορά ζήτησης . Στα προϊόντα αυτά συμπεριλαμβάνονται μεταλλικά στηθαία ασφαλείας και στηθαία τεχνικών έργων τα οποία διαθέτουν τις απαραίτητες πλέον πιστοποιήσεις, σύμφωνα με το εν λόγω ευρωπαϊκό πρότυπο.

Παρακάτω παραθέτεται ενδεικτικό φυλλάδιο όλων των εναλλακτικών τύπων μεταλλικών στηθαίων, ανάλογα με τις απαιτήσεις συγκράτησης και λειτουργικού πλάτους που επιδιώκεται να επιτευχθεί.