Χαϊκάλη Ωλενίας (ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας)
25200, Πάτρα
2610 647147
2610 314540
email
contact@zafeiropoulos-sa.gr

Σημάνσεις Χώρων

Διαγράμμιση χώρων: Χρώματα – Συσκευές

Διαγράμμιση χώρων: Χρώματα – Συσκευές
Τα αεροζόλ διαγράμμισης (με περιεχόμενο 750 / 500ml), είναι χρώματα

Αναλυτικά

Οδομετρητής αναφοράς

Οδομετρητής αναφοράς
Οδομετρητής αναφοράς πρώτης επιλογής παγκόσμια, γνωστός για την ακρίβεια και

Αναλυτικά

Ανακλαστικές αυτοκόλλητες ταινίες πολλαπλών εφαρμογών

Ανακλαστικές αυτοκόλλητες ταινίες πολλαπλών εφαρμογών
Πλεονεκτήματα Άμεση τοποθέτηση σε οποιαδήποτε επιφάνεια Εύκολη αφαίρεση χωρίς υπολείμματα

Αναλυτικά