Χαϊκάλη Ωλενίας (ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας)
25200, Πάτρα
2610 647147
2610 314540
email
contact@zafeiropoulos-sa.gr

Μας έχουν εμπιστευτεί


 • AXIMUM
 • ΔΗΜΟΣ ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΥ
 • ΑΦΟΙ ΓΙΔΙΑΡΗ Α.Ε
 • ΠΕΣΣΟΣ Α.Τ.Ε
 • ΙΝΤRACOM ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.
 • ALFA CASA
 • ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Α.Ε.
 • ΚΟΝΣΤΡΟΥΤΕΚ
 • LAFARGE BETON Α.Ε.
 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 • Κ/ΞΙΑ EURARCO S.A. – ΕΡΓΟΝΕΤ Α.Τ.Ε.
 • ΤΕΚΑ Α.Ε
 • ΑΤΕΡΜΩΝ
 • ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ. Α.Τ.Ε “ΑΤΕΓΑ”
 • ΓΙΟΥΒΙ ΕΛΛΑΣ ΑΝΑΝΕΩΣΗΜΕΣ ΠΗΓΕΣ
 • ΗΛΕΙΑΚΗ Α.Ε.
 • HOCHTIEF
 • LIDL HELLAS
 • ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε
 • ΜΗΤΡΟΣΥΛΗΣ Α.Ε.