Χαϊκάλη Ωλενίας (ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας)
25200, Πάτρα
2610 647147
2610 314540
email
contact@zafeiropoulos-sa.gr

Fork lift trucs mirrors

270mmΧ140mmΧ 70 mm &
330mmΧ170mmΧ 90 mm