Χαϊκάλη Ωλενίας (ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας)
25200, Πάτρα
2610 647147
2610 314540
email
contact@zafeiropoulos-sa.gr

Industrial surveillance mirrors

Διαστάσεις (cm)

Απόσταση Παρατηρητή

(m)

Υλικό

(Α)

(P)

(Γ)

(S)

Φ 40

4

v

Φ 50

12

v

Φ 60

15

v

v

v

v

40×60

15

v

v

v

v

60×80

20

v

v

v

v

Φ 80

20

v

v

80×100

25

v

v

v