Χαϊκάλη Ωλενίας (ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας)
25200, Πάτρα
2610 647147
2610 314540
email
contact@zafeiropoulos-sa.gr

Prefabricated pedestrian bands for urban roads

Product 3MTM Σειρές Stamark A380SD, A340 & A820