Χαϊκάλη Ωλενίας (ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας)
25200, Πάτρα
2610 647147
2610 314540
email
contact@zafeiropoulos-sa.gr

Προκατασκευασμένες ταινίες διαγράμμισης διαβάσεων αστικού δικτύου

Προϊόντα 3MTM Σειρές Stamark A380SD, A340 & A820

Προσχηματισμένες αυτοκόλλητες ταινίες διαγράμμισης οδών χρώματος λευκού εξαιρετικής αντοχής και αντανακλαστικότητας. Αναδεικνύουν τον υψηλό λόγο αξίας/τιμή, όταν τοποθετούνται σε καλής ποιότητας, συχνά συντηρούμενα οδοστρώματα.

Υπερβαίνουν τις προβλεπόμενες από τα Ευρωπαϊκά πρότυπα τιμές φωτεινότητας σε διάχυτο φωτισμό περιβάλλοντος, ανακλαστικότητας και αντιολισθηρότητας.

Καλύπτονται από εξωτερικό στρώμα πολυουρεθάνης στο οποίο εγκλωβίζονται οι προδιαγεγραμμένες ποσότητες υαλοσφαιριδίων, η/και κεραμικών σφαιριδίων αλλά και αδρανών κεραμικών κόκκων που συμβάλλουν στην αντιολισθηρότητά τους.

Οι σειρές A380SD, A340 εδράζονται σε σπογγώδες υπόστρωμα και συγκολλώνται στο οδόστρωμα με ευαίσθητο στην πίεση συγκολλητικό. Το χαρακτηριστικό αυτό τους επιτρέπει να «απορροφούν» τις μικρές ανομοιομορφίες του οδοστρώματος. Ειδικά ο τύπος Α820 συνίσταται για ιδιαίτερα επίπεδο οδόστρωμα

Η παρουσία κεραμικών σφαιριδίων, η συνδυασμού τους με υαλοφαιρίδια ενισχύει την ανακλαστικότητά τους σε βρεγμένο δρόμο τις νυχτερινές ώρες.

Αρχικές ελάχιστες ανακλαστικότητες:

A380SD : 700mcd/lux/m2 μετρημένη σε γωνία εισόδου 86,5° με γωνία παρατήρησης 1,0° (ASTM D4061).

A340 : 300mcd/lux/m2 μετρημένη σε γωνία εισόδου 86° με γωνία παρατήρησης 1,0° (ASTM D4061).

A820 : 750mcd/lux/m2 μετρημένη σε γωνία εισόδου 1,24° με γωνία παρατήρησης 2,29o (ASTM D4061).

Τα πάχη των ταινιών με τιμές όπως 1,1 / 1,6 mm υπερβαίνουν σημαντικά το πάχος συμβατικών διαγραμμίσεων προσδίδοντας στην διαγράμμιση και ακουστικές ιδιότητες (Να μη γίνει σύγχυση με τις ανάγλυφες ταινίες που φέρουν έντονα ανάγλυφα πρόσθετα σε μεγάλα ακανόνιστα διαστήματα)