Χαϊκάλη Ωλενίας (ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας)
25200, Πάτρα
2610 647147
2610 314540
email
contact@zafeiropoulos-sa.gr

Διαγράμμιση Αθλητικών Εγκαταστάσεων στο 1ο Γυμνάσιο Πύργου. Ανάδοχος: ΔOΞΑ ΑΒΕΤΕ.