Χαϊκάλη Ωλενίας (ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας)
25200, Πάτρα
2610 647147
2610 314540
email
contact@zafeiropoulos-sa.gr

Ταπέτα εισόδων πρώτου σταδίου “Nomad Terra” (προϊόν 3Μ)

Λειτουργεί σαν ταπέτο εισόδου 1ου σταδίου για χώρους με μέση ημερήσια κίνηση (500 – 1500 διελεύσεις) και αντιμετωπίζει δραστικά το πρόβλημα της εισερχόμενης στο κτίριο ρύπανσης. Προστατεύει τα δάπεδα με σημαντικά μεγαλύτερη απόδοση, σε σχέση με τα συμβατικά ταπέτα. Μειώνει δραστικά το κόστος καθαρισμού των χώρων, ενώ το ίδιο αποφορτίζεται με καθαρισμό ηλεκτρικής σκούπας.

Θέση τοποθέτησης:                      Εσωτερικά
Τυπικές Διαστάσεις:                     45 Χ 60 cm και 50 X 90 cm
Συνολικό πάχος :                           9 mm (κατά ASTM D-418-68)
Συνολικό βάρος:                            2,7 Kg/m2 (κατά ASTM D-418-68)
Άφλεκτο κατηγορίας:                   B1 ( κατά DIN 4102-14/EN ISO 9239-1)
Διαστασιολογική σταθερότητα: Έως +/- 4 %
Αντιστατικές ιδιότητες:                7.0 kV (Κατά ASTM D149)