Χαϊκάλη Ωλενίας (ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας)
25200, Πάτρα
2610 647147
2610 314540
email
contact@zafeiropoulos-sa.gr

Ταινίες σήμανσης υπογείων αγωγών

Η χρήση των ειδικών ταινιών, συνιστά τον οικονομικότερο τρόπο σήμανσης υπογείων δικτύων, ώστε να αποτρέπεται η καταστροφή τους κατά την εκσκαφή.
Κατασκευάζονται σύμφωνα με το πρότυπο ENATS 12-23-2-2004, από υψηλής ποιότητας πολυαιθυλένιο LLDPE, με χρώματα απαλλαγμένα μολύβδου και αντοχές σε PH εδάφους 2,5 – 11.

Διατίθεται σε στάνταρντ διαστάσεις
150mm X 0,1 mm X 365m &
150mm X 0,05mm X 365m