Χαϊκάλη Ωλενίας (ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας)
25200, Πάτρα
2610 647147
2610 314540
email
contact@zafeiropoulos-sa.gr

Λοιπά Υλικά

Επισκευαστικό ασφαλτόμιγμα

Επισκευαστικό ασφαλτόμιγμα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ασφαλτικό μίγμα πολύ υψηλής ποιότητας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί

Αναλυτικά

Πλέγματα προστασίας υπογείων αγωγών

Πλέγματα προστασίας υπογείων αγωγών
Πλέγμα προστασίας υπογείων καλωδίων και αγωγών, από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας

Αναλυτικά

Πλέγματα σήμανσης υπογείων καλωδίων

Πλέγματα σήμανσης υπογείων καλωδίων
Η χρήση πλεγμάτων σήμανσης υπογείων καλωδίων συνιστά μια εξαιρετική μέθοδος

Αναλυτικά

Ταινίες σήμανσης υπογείων αγωγών

Ταινίες σήμανσης υπογείων αγωγών
Η χρήση των ειδικών ταινιών, συνιστά τον οικονομικότερο τρόπο σήμανσης

Αναλυτικά