Χαϊκάλη Ωλενίας (ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας)
25200, Πάτρα
2610 647147
2610 314540
email
contact@zafeiropoulos-sa.gr

Επισκευαστικό ασφαλτόμιγμα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ασφαλτικό μίγμα πολύ υψηλής ποιότητας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάτω από οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες και να εφαρμοστεί ακόμα και σε υγρές επιφάνειες.

Το προϊόν είναι εξαιρετικά επεξεργάσιμο και έχει πολύ υψηλή αντοχή σε βαριά κίνηση

Είναι ιδανικό υλικό για εργασίες οδικής συντήρησης και
κάλυψης
ανομοιομορφιών οδοστρώματος,
τομών για καλώδια, αγωγούς και τεχνικά έργα γενικώς.

  • Δεν κολλάει στον εξοπλισμό τροφοδοσίας.
  • Η αντίσταση ολίσθησης αυξάνεται με την πρόοδο της σκλήρυνσης

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Μπορεί να εφαρμοστεί με τον συμβατικό εξοπλισμό οδικής συντήρησης.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σάκοι 30-50 κιλών