Χαϊκάλη Ωλενίας (ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας)
25200, Πάτρα
2610 647147
2610 314540
email
contact@zafeiropoulos-sa.gr

Νέο προϊόν: Αντανακλαστική πρισματική μεμβράνη τύπου ΙΙ – Fluorescent

Νέα σειρά αντανακλαστικών πρισματικών μεμβρανών φθορίζων τύπου ΙΙ υψηλής αντανάκλασης και ανθεκτικότητας στις καιρικές συνθήκες. Το προϊόν έχει αναπτυχθεί ειδικά για το
παραγωγή πινακίδων ελέγχου της κυκλοφορίας – εργοταξιακών ζωνών, οι οποίες προορίζονται για μεσοπρόθεσμη χρήση σε εξωτερικούς χώρους.