Χαϊκάλη Ωλενίας (ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας)
25200, Πάτρα
2610 647147
2610 314540
email
contact@zafeiropoulos-sa.gr

Πινακίδα υπόδειξης ταχύτητας διερχόμενων οχημάτων με σύστημα καταγραφής

Ηλεκτρονική πινακίδα ανίχνευσης ταχύτητας διερχόμενων οχημάτων τεχνολογίας led με εξοπλισμό καταγραφής και αποθήκευσης δεδομένων με ενσωματωμένο control panel και UMTS modem για την ρύθμιση παραμέτρων . Ιδανική για την παρακολούθηση και την καταγραφή συμβάντων  εντός εργοστασίων ή χώρων όπου η τήρηση των ορίων ταχύτητας αποτελεί μέρος της γενικότερης ασφάλειας .