Χαϊκάλη Ωλενίας (ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας)
25200, Πάτρα
2610 647147
2610 314540
email
contact@zafeiropoulos-sa.gr

Διαφανής μεμβράνη κατά του σχηματισμού υγρασίας

Προϊόν 3MTM

Adhesive transparent Membrane of high surface tension that is combined with the retroreflective Membrane type ΙΙΙ for the protection of Road Signs from the remaining of rain-drops (humidity) on their surface.

Those rain-drops reduce dramatically the retroreflectivity, since each of them functions like a small, independent lense, that reflects the light into a different direction each time.

The reflector’s material, consisted from glistening stainless steel has sustained special treatment. In its outer side, the extremely hydrophilous material does not allow the existence and persistence of rain-drops, but only a thin water film. Thus, the light is reflected, similarly to light reflection from a dry surface, allowing the formation of a formally shaped icon.

It is available in multiple rolls cut in sizes according to client’s requirements.

Notifications during application

  1. The edges in the ενώσεις της μεμβράνης δεν πρέπει να επικαλύπτονται, αλλά να είναι κολλημένα «πρόσωπο» Αν για οποιοδήποτε λόγο αυτό δεν είναι δυνατόν πρέπει η επικάλυψη να περιορίζεται στο ελάχιστο και κατά την εφαρμογή του φίλμ να της ασκείται ισχυρή πίεση με τα κατάλληλα ρολά επιγραφοποιίας
  2. Η μεμβράνη προστατεύεται με λεπτό υδατοδιαλυτό φίλμ που πρέπει να παραμείνει για προστασία μέχρι και το στήσιμο της πινακίδας, οπότε μπορεί να αφαιρεθεί προσεκτικά