Χαϊκάλη Ωλενίας (ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας)
25200, Πάτρα
2610 647147
2610 314540
email
contact@zafeiropoulos-sa.gr

Πλέγματα σήμανσης υπογείων καλωδίων

Η χρήση πλεγμάτων σήμανσης υπογείων καλωδίων συνιστά μια εξαιρετική μέθοδος προειδοποίησης για την παρουσία υπογείων καλωδίων και αγωγών.
Το πλέγμα είναι κατασκευασμένο από πρωτογενές πολυπροπυλένιο σε φωτεινά χρώματα και φέρει κεντρική λωρίδα εκτυπώσιμη με οποιοδήποτε μήνυμα.

(Η δυνατότητα εκτύπωσης συναρτάται από το μέγεθος της παραγγελίας)

Κατασκευάζεται και ελέγχεται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο BS EN 12613:2001.

Παρέχεται σε ρολά 100 έως 500 μέτρων μήκους. Σύνηθες πλάτος 20 cm.